فصل 6 سفر آب روی زمین

حجم فایل : 2.3 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 22
بنام خدا نقشه ی مفهومی
آب کره بخار آب در هوا کره توزیع آب در روی زمین اندازه گیری باران بارندگی دریا و اقیانوس ها دریاچه ها رودخانه ها یخچال ها جریان های دریایی سطحی عمیق آب در طبیعت به هر سه شکل ماده(مایع . جامد. گاز) دیده می شود.
آب کره: مجموعه آب های موجود در طبیعت آب کره گفته می شود. (75% سطح کره زمین) تابش خورشیدی به آب های سطحی تبخیر آب های سطحی ابر بارش بخشی به صورت آب های زیرزمینی در زمین فرو می روند بخشی به صورت آب های جاری در سطح زمین جریان می یابند بخشی هم تبخیر می شود به اتمسفر صعود می کند نقش آب های جاری تامین آب آشامیدنی
تولید الکتریسیته
خمل و نقل
کشاورزی
مرزهای طبیعی آب های جاری در یک حوضه آبریز از ارتفاعات به سمت نواحی (پست تر) و حوضه های رسوبی جریان دارند. مهم ترین منابع آلوده کننده رودخانه آلودگی صنعتی
آلودگی ناشی از سموم کشاورزی
فاضلاب های شهری و... شیب زمینی که رودخانه در آن جاری است: زیاد باشد مسیر رودخانه: مستقیم کم باشد مسیر رودخانه: مارپیچی آبشار:
علت تشکیل آبشار: آب در مسیر جریان خود ابتدا از سنگ های سخت و مقاوم و سپس از سنگ های نرم و کم مقاومت عبور می کند بر اثر فرسایش در زمان طولانی سنگ های مقاوم باقی می مانند و سنگ های نرم از بین می روند بر اثر این اختلاف ارتفاع در مسیر رود آبشار (تند آب) پدید می آید.
تعریف آبشار:
رودخانه در مسیر خود ممکن است به محلی برسد که بستر آن به طور ناگهانی دچار اختلاف ارتفاع شود در این صورت آبشار ایجاد می شود. دریاچه:
حوضه های رسوبی اند که روی خشکی ها واقع شده اند وممکن است در ارتفاع های مختلف ازسطح آب های آزاد تشکیل شده باشند. دریاها و اقیانوس ها: برخی رودخانه ها به دریا و اقیانوس ها می ریزند. اهمیت دریاها: 1. حمل و نقل
2. تامین پروتئین های دریایی
3. تامین انرژی جذر و مدی
4. ذخایر نفت و گاز 97% حجم کره زمین دریاها و اقیانوس ها
75% سطح زمین آب شکل سواحل مسطح و هموار(سواحل خوزستان)
پرتگاهی و صحرایی (سواحل چابهار) مقاومت سنگ های ساحلی کمتر است سنگ های ساحلی دو برابر فرسایش مقاوم اند جریان های دریایی: جریان های دریایی (اقیانوسی) به دو دسته تقسیم می شوند:
الف- جریان های سطحی:
عامل اصلی: بادهای عمومی کره زمین
عوامل موثر دیگر: شکل بستر، اختلاف چگالی، حرکت وضعی جریان سطحی جریان های گرم: از عرض جغرافیایی کم (استوایی) به عرض جغرافیایی زیاد (قطب) باعث تعدیل هوا و امکان کشتیرانی در قطب جریان های سرد: از عرض جغرافیایی بالا به عرض جغرافیایی پایین ب) جریانه های عمیق : عامل اصلی : اختلاف چگالی آب دریا عوامل موثر دیگر اختلاف دما اختلاف درجه شوری وجود مواد معلق آب های با چگالی بالا و سنگین ب...